berichten box                 

Welkom!!!!!

Geachte bezoeker!

Welkom op de website van de wijkraad Velve-Lindenhof

Heeft U op en of aanmerkingen over deze site mail dan naar : webmaster@velve-lindenhof.nl
Met vriendelijke groet, Wijkraad Velve-Lindenhof

Volg ons ook op Twitterlogo_twitter_withbird_1000_allblue

 Volg ons ook op Facebook


 


De Stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof” is een onafhankelijke instelling die zich ten doel stelt om de belangen van alle bewoners in onze wijk te behartigen. Alles wat de Wijkraad doet heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen van bewoners van onze wijk. De Wijkraad bestaat uit bewoners van Velve-Lindenhof.

De wijkraad werkt nauw samen met diverse instanties, zoals Politie, scholen, wijkcoaches, welzijnswerk, maar ook met de Gemeente zelf.

De gemeente heeft aan onze wijkraad de A-status toegekend. Concreet betekent dit, dat de gemeente in alle zaken, die de wijk betreffen, de wijkraad om advies moet vragen. Dit is voor de gemeente echter geen bindend advies. Ook mag de wijkraad ongevraagd advies geven.

De Wijkraad is op zoek naar versterking. Wij willen alle taken die wij hebben goed uit blijven voeren en daar komen we tijd voor te kort. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor de Wijkraad. Hier bij willen wij ook een beroep doen op de ondernemers in onze wijk wonen en werken wij zijn van mening dat ook zij vertegenwoordigd horen te zijn in de wijkraad. Ook mensen die af en toe  wel eens iets kunnen betekenen voor de wijk zijn van harte welkom.

Woont u in Velve-Lindenhof? Lijkt het u leuk om ons te helpen en zo het doel van de Wijkraad te helpen bereiken? Wil u uw netwerk uitbreiden? Bent u een onderzoekend iemand en beschikt u over goede communicatieve kwaliteiten? Bent u een doorzetter?

Dan zouden we heel graag met u in contact willen komen!
Mail: wijkraad@velve-lindenhof.nl

logo vl uit