Geschiedenis Wijkkrant

Geschiedenis van de Wijkkrant “Velve-Lindenhof”

Vanaf de oprichting van de Stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof” was de vraag:
“Hoe kunnen wij het beste de wijkbewoners bereiken?”

In samenwerking met het bestuur van de speeltuin en de sociaal-culturele instellingen werd een buurtkrant verspreid, die door vrijwilligers gemaakt en bezorgd werd door de wijk. Het was moeilijk, omdat er geen vaste redactie was om een goede, regelmatige en goed informerende buurtkrant te maken.

Er werd besloten om een geheel vernieuwde wijkkrant te maken, dit met een nieuwe Redactie die uit de leden van de wijkraad werd samengesteld (zie onderstaand bericht).

Uit de notulen van de wijkraadvergadering van de Openbare Wijkraadvergaderingen:
7. Buurtkrant nieuwe stijl.
wij hebben hiervoor een werkgroep buurt- of wijkkrant nieuwe stijl in het leven geroepen, van de zijde van de wijkraad zitten hier in de heren Sijbes, Heideman en Nijhof, ook zal er een afgevaardigde van de St. Galvanistraat zitting in nemen en zoals met de St. Velve-Lindenhof afgesproken is in het gesprek van 12 Maart 1980. Zij zijn tevens uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 24 april ‘s avonds om 20.00 uur in de wijkwinkel om met elkaar hier eens over te debatteren.

Uit de notulen van de wijkraad vergadering van 7 april 1981:
De Wijkraad heeft toestemming gekregen om te starten met de Buurtkrant /Wijkkrant.
Vanaf 1982 wordt de wijkkrant in eigen beheer gedrukt.

Uit de notulen van de wijkraad vergadering van 7 februari 1985:
Er moeten nieuwe mensen worden aangetrokken voor de wijkkrant, bijv. voor het vergaren en het nieten + bezorgen zijn er circa 8 mensen nodig.
Wat kost het om de wijkkrant te laten drukken bij een boekhandel? Dhr. Heideman vraagt een vrijblijvende prijsopgave aan.

Vanaf dat de wijkkrant in eigen beheer werd gemaakt is dit geheel door vrijwilligers gedaan. Het was heel veel werk, vooral omdat de eerste jaargangen gestencild werden. Dat koste al veel tijd maar dan moesten zij ook nog gevouwen en samengesteld worden. De redactie en de helpers waren hier enkele weken mee bezig. Omstreeks 1985 werd een offset machine aangeschaft. Ook de drukker kees Bouman was een vrijwilliger.

Nadat de toenmalige wijkwinkel in brand is gestoken was het moeilijk. Zeker omdat er geen goede ruimte beschikbaar was om weer een eigen drukkerij op te starten. Ook waren de kosten dermate hoog om weer opnieuw te beginnen. In die tijd waren er nog wel drukkerijen die voor een redelijke prijs de wijkkrant konden drukken. Ook zouden de helpers dan van dat vervelende vouwwerk en samenstellen van de krant af zijn.

Omstreeks 1999 werd de redactie gevoerd door Hannie Knobbe, Ineke Maat van Voorts en Thea Elferink. Zij zijn begonnen met knip- en plakwerk, daarna kopiëren en scannen om het op de computer te zetten. Als de krant dan klaar was werd deze op een floppy gezet en naar de drukker gebracht.
Door de jaren heen werd het werken met de computer steeds makkelijker.
De laatste 7 jaar heeft Hannie de wijkkrant alleen gemaakt met ondersteuning van Yvonne van Adrigem. Ook Wim Hein heeft Hannie ondersteund door het formaat van de krant en de advertenties te maken.

Door de jaren heen zijn er meerdere drukkerijen geweest die onze wijkkrant hebben gedrukt, onder andere door de DCW, De Drukwerkplaats en Drukkerij Meindersma. Vanaf 2007 tot en met 2015 was het IPSKAMP drukkerijen die de wijkkrant heeft gedrukt.
Vanaf jaargang 2016 is de Stichting Meo de drukkerij die de wijkkrant voor ons in kleur kan drukken voor de zelfde kosten als in zwart wit.

Verslag opgemaakt door Jozef Swaters en Hannie Knobbe