Informatie Wijkkrant

 De wijkkrant is een papieren uitgave van de wijkraad.

De wijkkrant verschijnt 6x per jaar in de even maanden.
Dat is begin februari – april – juni – augustus – oktober en december in 2018.

U kunt kopij inleveren voor de wijkkrant in de oneven maanden voor de 15ste van januari – maart – mei – juli september en november van 2018.

De oplage van de wijkkrant is 2250 stuks.
Ook kunt u een advertentie in de wijkkrant plaatsen.
Prijzen en formaten vind u onder het kopje “Tarieven adverteren“.

Wijkkrant Velve-Lindenhof
Velveweg 54
7533XK Enschede

E-mail wijkkrant: wijkkrant.velvelindenhof@gmail.com

Redactie: S. Schoor