Wijkraad

Over de Wijkraad

De Stichting Wijkraad “Velve-Lindenhof”is een onafhankelijke instelling die zich ten doel stelt om de belangen van alle bewoners in deze wijk te behartigen. Alles wat de Wijkraad doet heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen van bewoners van onze wijk. De Wijkraad bestaat uit bewoners van Velve-Lindenhof.

De wijkraad werkt nauw samen met diverse instanties, zoals Politie, scholen, wijkcoaches, welzijnswerk, maar ook met de Gemeente zelf.

Enkele voorbeelden van wat wij doen:

We hebben samengewerkt met de Woningbouw en Gemeente wat betreft de ontwikkeling van Lumen, ons nieuwe “Hart van de Wijk”.

Bij onrust bij bewoners in onze wijk over de komst van AZC Eschmarkerveld hebben we een voorlichtingsavond georganiseerd, zodat bewoners hun vragen konden stellen aan de Gemeente.

De voorzitter van de Wijkraad heeft zitting in de ACWO. In de ACWO (Advies Commissie Wijkraden Overleg) zijn alle Wijkraden van de Gemeente Enschede vertegenwoordigd. Deze commissie adviseert de Gemeente in verband met de regeling Wijkorganen en fungeert als overlegplatform voor aangelegenheden die alle wijkorganen treffen.

Ook heeft de Wijkraad zitting in Initiatiefkracht. Initiatiefkracht is voor vernieuwende ideeën die de Wijk Velve-Lindenhof overstijgen. Voor deze ideeen is een potje geld beschikbaar. Wat Wijkbudgetten is binnen de Wijk, is initiatiefkracht voor meerdere wijken samen.

De gemeente heeft aan de wijkraad de A-status toegekend. Concreet betekent dit, dat de gemeente in alle zaken, die de wijk betreffen, de wijkraad om advies moet vragen. Dit is voor de gemeente echter geen bindend advies.