Politie

De wijkagent van Velve-Lindenhof Maarten Lelsz.

Telefoonnummers:
Politie Enschede : 0900-8844
Meld misdaad anoniem: 0800-7000
Milieupolitie (zwerfvuil e.d.): 053-4817600
Alarmnummer (landelijk): 112