Telefoonlijst

 
Alarmnummer – landelijk 112
Justitie In de Buurt-Oost 13.30 – 15.30 uur 053-4818458
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
Milieupolitie, voor zwerfvuil, enz 14053
Politie 0900-8844
Huisartsenpost (voor spoed buiten kantooruren) 088-5551188
Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente 053-4872000
Ouderentelefoon Sensoor Oost Ned, 24 uur/dag 0900-0767
Kindertelefoon, gratis tussen 14.00 en 20.00 & weekeinde) 0800-0432
SENSOR telefonische hulpdienst, 24 uur/dag 0900-0767
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening SMD 053-4353353
SMD In crisissituaties te bereiken via Sensoor 0900-0767
Juridisch Loket (Voorheen Bureau Rechtshulp) 0900-8020
Dierenbescherming, inspecteur 0900-2021210
Dierenambulance 06-53421066
Dierenopvangcentrum Enschede 053-4323436
Controleur Openbare Ruimte (hondenbrigade) 14053
Service Centrum Oost ( zonder en met afspraak ) 14053
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (8.30 -17.00 uur) 14053
Stadsdeelmanagement (9.00 – 17.00 uur) 14053
Stadsdeelbeheer Oost (8.00 – 16.30) 053-4815847
Twente Milieu, afval 0900-8520111
Storingnummer Gas en Stroom 0900-9009
Ziggo, storingen 0900-1884
De Woonplaats 053-4332790
Livio (thuiszorg) 24 uur per dag bereikbaar 0900-9200
Zorggroep Manna (thuiszorg protestant – christelijk) 053-4832300
Welzijn Ouderen Enschede 053-4320122
Jarabee Jeugdzorg Enschede 074-2561900
Alifa (welzijnswerk) 053-4801200
OSJS De Uitvinding (Basisschool openbaar) 053-4319223
De Kubus (Basisschool Rooms-katholiek) 053-4306037
Wijkraad Velve-Lindenhof 06-22537367
Lumen 053-4757465
Speeltuin ’t Lindenhof 053-4311006
P.V. luchtsport (duivensportvereniging) 06-57159506
fouten voorbehouden