Wat doen wij?

MISSIE
De afstand tussen overheid en burger verkleinen. Het betrekken van bewoners bij alles wat te maken heeft met de leefomgeving en de leefbaarheid van de wijk Velve-Lindenhof.

DOEL
De wijkraad houdt zich gevraagd en ongevraagd actief bezig met alle zaken die de wijk Velve-Lindenhof specifiek aangaan. Het gaat daarbij in Velve Lindenhof om zaken als leefomgeving, veiligheid, Jeugd en onderwijs, Zorg en ondersteuning, werken en meedoen.

VISIE
De visie is eigenlijk het antwoord op de vraag “hoe staat het in de wijk VL over 10 jaar wat betreft leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn, openbare ruimte,……. “
En welke instanties, commissies en andere professionals/personen helpen ons daarbij en welke projecten worden/zijn daar voor opgezet?
Op dit moment zijn wij bezig een duidelijke visie neer te zetten. Deze zal hier worden vermeld.

TAKEN (wat gaan we daadwerkelijk doen (actie) om het doel te bereiken)
– Signaleren en analyseren van problemen
– belangen behartigen van de wijkbewoners
– organiseren en bevorderen van inspraak door bewoners bij bijvoorbeeld openbare vergaderingen, bewonersbijeenkomsten, enz.
– afstemming bereiken met betrokken organisaties en commissies
– adviseren van betrokken organisaties en commissies
– verwijzende functie

VOORWAARDEN (wat hebben we daarvoor nodig)
– De leden van de Wijkraad zijn zoveel mogelijk een afspiegeling van de wijk
– De leden hebben voldoende kennis, inzicht en inzet
– Goede contacten met de betrokken organisaties, commissies en verdere netwerk
– Ruimte voor vergaderingen
– Budget
– Communicatiemiddelen in de wijk