Wijkschouw

Nieuwbrief Wijkschouw -006-2017-11-24

Nieuwsbrief-Wijkschouw-005 -2017-10-19

WIJKSCHOUW VELVE LINDENHOF dd 14-09-2017

Notulen jaarvergadering Wijkschouw dd 07-09-2017

Nieuwsbrief-Wijkschouw-004-2017-07-04

Nieuwsbrief-Wijkschouw-003-2017-05-07

Nieuwsbrief-Wijkschouw-002-2017-04-12

Wijkschouw zorgt voor een betere wijk

vier keer per jaar loopt een groep inwoners door de wijk om met eigen ogen te zien hoe het zit met veiligheid, vandalisme en kwaliteit van onderhoud. Ook houden ze een  oogje in het zeil als het gaat om de medemens in Velve-Lindenhof.

De deelnemers aan de commissie Wijk- schouw Velve-Lindenhof vinden dat re- gelmatig kijken naar de omgeving, de woonkwaliteit ten goede komt. “De woonkwal iteit is belangrijk voor alle bewoners in de wijk. Nu er veel mooie nieuwe huizen in de wijk staan, moet het mooi blijven. Dat bevordert het woon- plezier, het voorkomt verloedering van de omgeving en, in extreme situaties, criminaliteit. Bij goed wonen blijven hui- zen hun waarde houden. Zeker wanneer ze in een wijk staan waar de straten er netjes bijliggen”, aldus Jacob Westra, voorzitter van de werkgroep Wijkschouw. In de wijkschouw wordt gekeken of de bestrating in orde is, er geen kuilen  zijn en of iemand met een rolstoel goed kan passeren. Zwerfvuil is zeker niet wenselijk en als het ergens teveel wordt, wordt stadsdeelbeheer ingeschakeld. Soms is de buurman heel lang niet meer op straat gezien. Hoe zou het met  hem gaan?  Kan hij zich redden of is hij slecht ter been? Dan komt het Wijkteam in actie, of misschien belt De Zonnebloem eens aan.

Bij de laatste wijkschouw nam de gemeente ook deel. Na een wandeling van anderhalf uur werd er nog nagepraat. “We vinden het belangrijk dat gemeente en wijkbewoners elkaar informeren en elkaar aanvullen,” aldus de voorzitter. “Samen zijn we sterk”.